Latinamerikanska danser

Latinamerikanska danser

Det finns flera olika dansstilar som kommer från Latinamerika eller har influenser därifrån. Dessa danser brukar kännas mycket rytmiska och härliga att dansa till. Även om de olika danserna inom latinamerikansk dans skiljer sig mycket åt på olika sätt så har de en sak som håller dem gemensamt, nämligen passion! Den heta passionen går som en röd tråd igenom alla latinamerikanska danser. Många av danserna är pardans så som Salsa, Rumba och Pasodoble men det finns också danser där man inte behöver dansa i par så som Samba och Reggeaton.

Salsa

Salsa är en dansstil som dansas till musikstilen som också kallas för sala och är en latinamerikansk dans som har fått stor spridning över hela världen. Salsan i sig innehåller flera olika stilar och tidigare så kunde man se från vilket land de olika stilarna kom från, som exempelvis Argentina, Kuba eller Puerto Rico men idag är salsan så internationaliserad så det går inte att säga vilket land en viss stil kommer ifrån längre. Salsa är en pardans som är improviserad, även om det till viss del förekommer en del koreografier.

Grundsteget i salsa är ett känt danssteg som många världen över känner till och spänner sig över två takter á fyra slag. Man utför sex steg med alternerade fotnedsättningar, det innebär att först börjar man höger-vänster-höger för att sedan göra vänster-höger-vänster. Dessa steg är gemensamt för alla stilar inom salsa även om det skiljer sig något exakt hur fotnedsättningen ser ut.

Salsan fick ditt uppsving i Sverige i sluten på 90-talet när en latino-våg gjorde entré i den västerländska pop-musikvärlden.

Pasodoble

Pasodoble betyder dubbelsteg och dansas också i tvåtakt. Pasodoble är en marschartad dansstil och är till skillnad från salsan mycket kraftigare i sina rörelser. Dansen är en pardans och är mycket energisk, livlig och framför allt sensuell. Pasodoble härstammar både från Spanien och från Latinamerika och musiken förekom ofta vid tjurfäktningar och det är också därifrån danser har sitt ursprung. Mannen ska symbolisera matadoren som fäktas med en tjur och kvinnan är den röda capen som mannen sveper fram med – alltså med en extrem hetta och passion!

Till skillnad från salsa så är inte Pasodoble en improviserad dans utan dansas med en förbestämd koreografi. Pasodoble är en av de fem latinamerikanska danserna som ingår när man dansar tiodans.

Reggeaton

Reaggeaton är egentligen lika mycket en musikstil som det är en dansstil och har sitt ursprung i Latinamerika men också med stark koppling till Jamaica och den ursprungliga Reggean. Det är en fusion mellan latinamerikansk dans och street dance/hip hop men där de latinamerikanska tonerna och rytmerna lyser starkt igenom. Reggeaton skiljer sig mycket från de övriga latinamerikanska danserna men har sin bas i de latinamerikanska afrodanserna och man ser mycket inspiration i stegen från mambo, cumbia, merengue och fler liknande danser. Danser bygger på mycket rörlighet och fokus ligger ofta på kroppens centrum. Reggeaton dansas ofta som solodans men kan även förekomma som pardans. Grundsteget kallas för ”basic” och är ett dubbelsteg med kontraktion.