Svenska folkdanser

Svenska folkdanser

Svensk folkdans har dansats i Sverige sedan mitten på 1800-talet och kanske till och med något tidigare än så. Något som skiljer sig från svensk folkdans jämfört med många andra dansstilar är att danserna har först vidare mest på tradition och inte genom skolor som så många andra kulturella danser. Det innebär också att samma dans kan skilja sig en hel del beroende på var i Sverige den kommer ifrån. De flesta svenska folkdanser kommer ifrån landsbygden och dansades av befolkningen där, trots att folkdans i övrigt ofta ursprungligen dansades av aristokratin.

Sällskapsdans, ringdans eller långdans

De svenska folkdanserna kommer i flera olika former så som sällskapsdans som var mycket populärt på 1800-talet men också så kallad ringdans och långdans som har sitt ursprung ända tillbaka till medeltida danser. Långdans och ringdans är något som till viss del lever kvar hos alla generationer än idag genom dans kring midsommarstången och julgranen.

Sällskap dans är fortfarande populärt till viss del och det finns många föreningar som sysslar med denna sorts dans. För ett otränat öga kan de olika danserna se mycket likadana ut och även något stela, om man är van vid popkulturens dans. Men kulturell dans speglar ofta ett folkslags personlighet och det kan vi se även i den svenska folkdansen. Något som är vanligt och symboliserande för de svenska folkdanserna är att de är beskrivande och berättar en händelse eller liknande från livet.

Olika danser

Inom svensk folkdans så finns det flera olika dansstilar även om de ofta klumpas ihop och enbart kallas för folkdans. De tidigaste dansstilarna var vals, schottis, mazurka, hambo och snoa och dessa danser kom på 1930-talet att kallas för gammeldans och blev ofta utbytta mot mer moderna danser så som foxtrox och jazzdans. Det som är gemensam för all folkdans, inte enbart från Sverige är att danserna alltid har en bestämd form och utförande.

En del av de svenska folkdanserna har egentligen sitt ursprung från folkdanser ifrån andra länder, som exempelvis Mazurka som kommer från polkfolkdans och schottis som också kommer från europeisk folkdans. De flesta svenska folkdanserna har väldigt jämn takt som är lätt att höra i musiken och passar därför bra även för nybörjare. Svensk folkdans är aldrig en solodans utan dansas alltid som sällskapsdans, antingen i par eller i grupp alternativt som långdans/ringdans.

En del av danserna är lugna så som vals, schottis och snoa medan andra danser är mycket mera livliga så som polka och hambo. Inom dansstilarna så finns där danser med förbestämt koreografi, exempelvis kan danserna heta Mazurka från Jämtland, Bodapolska och Väva vadmal och dessa danser har alltid samma koreografi vem de än dansas och har förts vidare genom tradition. Svensk folkdans är alltså inte dans med improvisation eller där varje par själva kan skapa en egen inövad koreografi, utan ska dansas med den bestämda, traditionella koreografin. Det finns många danser och självklart kan de skilja sig något eftersom de har förts vidare enbart med tradition.